Springgrav

For at alle kan have glæde af området, har vi nogle klare og præcise retningslinjer.

Herigennem får vi alle et medansvar og viden til, hvordan faciliteterne forsvarligt og bedst
muligt benyttes.

 

Leg

Springgravene og trampolinerne må bruges til leg, hvis følgende overholdes:

 • Kun ruller og kolbøtter er tilladt (ingen rotationer)
 • Ingen sko
 • Der er omklædte voksne til stede ved springgraven
 • Ingen smykker, ure eller andre skarpe genstande
 • Ingen mad, tyggegummi og drikkevarer i eller ved springgraven

 

Spring

Området må kun anvendes, når der er instruktør til stede i forbindelse med undervisning, som har givet tilladelse.

 • Når faciliteterne anvendes sker det kun i idrætstøj og uden sko
 • Der må ikke bæres smykker, ure eller andre skarpe genstande
 • Hæve/sænke-funktionen må kun benyttes af en instruktør, eller efter anvisning fra denne
 • Ingen mad, tyggegummi og drikkevarer i eller ved springgraven
 • Der skal altid, af sikkerhedsmæssige grunde, være mindst tre personer, når der springes
 • Ved rotationer, skal der altid være en kvalificeret modtager, som har taget kursus/uddannelse
 • Brug din sunde fornuft og spring altid med omtanke
 • Kun èn person i trampolinen ad gangen og ingen ”stempling
 • Nye spring skal altid aftales inden med en instruktør – respektér altid instruktørernes anvisninger
 • Hvis der springes saltorotationer, enkelt, dobbelt, eller mere, så skal instruktøren have et minitrampolin og stortrampolin kursus
  • Kursusforløbet skal indholdsmæssigt ligge på et højere niveau, end det trampolinkursus, som kan erhverves på linjefagsuddannelse i idræt
  • Godkendte kurser er f.eks. DGI og DGF’s SMT 1 uddannelse eller tilsvarende Spotkursus

 

Pas altid på dig selv og andre.

Opdateret 01-07-2022 af Anja Dahl